Bližšie informácie

V prípade záujmu Vám radi poskytneme akékoľvek informácie z nášho odboru pôsobnosti:

-kovoobrábanie

-konštruktérske práce

-automatizácia a elektrické zapojenie strojov